13-14 grudnia 2018 r., kampus SGH, Warszawa

O konferencji  

Celem jubileuszowej konferencji TIAPISZ'2018 jest przeprowadzenie prezentacji oraz wymiana poglądów i podjęcie dyskusji w zakresie osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych dotyczących zastosowania technologii informatycznych i zarządzania nimi w jednostkach administracji publicznej oraz służbie zdrowia. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji jest "Teraźniejszość i przyszłość informatyzacji administracji publicznej oraz służby zdrowia".

Konferencja TIAPISZ'2018 połączona jest z organizacją jubileuszu 50-lecia informatyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Patronat nad konferencją objęli JM Rektor SGH, prof. SGH dr hab. Marek Rocki oraz Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych, prof. SGH dr hab. Joanna Plebaniak. Dodatkowo patronat honorowy nad konferencją objęło Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.

Artykuły, które przejdą pomyślnie proces recenzji zostaną opublikowane w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych (9 punktów MNiSW).

Ramowa tematyka konferencji:
 • Strategia informatyzacji i jej operacjonalizacja w administracji publicznej i służbie zdrowia
 • Zastosowanie koncepcji architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych
 • Zarządzanie projektami i programami w administracji publicznej i służbie zdrowia
 • Tworzenie rozwiązań informatycznych na potrzeby jednostek administracji publicznej i służby zdrowia
 • Zarządzanie usługami IT w administracji publicznej i służbie zdrowia
 • Duże wdrożenia z zakresu IT w administracji i służbie zdrowia
 • Podnoszenie efektywności zarządzania w administracji publicznej i służbie zdrowia za pomocą IT
 • Prawne aspekty e-administracji i e-zdrowia

W trakcie konferencji ogłoszone zostaną także wyniki konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej (doktorskie, magisterskie i licencjackie).

Szczegółowy program konferencji jest do pobrania poniżej:

 

Organizator   

Źródło: Gazeta Wyborcza

Organizatorem Konferencji "Technologie Informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia" jest Instytut Informatyki i Gospodarczej Cyfrowej kierowany przez prof. SGH dra hab. Andrzeja KobylińskiegoInstytut prowadzi prace badawcze i dydaktyczne z zakresu zarządzania strategicznego IT, architektury korporacyjnej, projektowania systemów informatycznych oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej funkcjonują cztery zakłady:

 • Zakład Zarządzania Informatyką
 • Zakład Technologii Informatycznych,
 • Zakład Gospodarki Cyfrowej,
 • Zakład e-Biznesu.

 

Publikacja

 

Wszystkie artykuły, które przejdą pozytywnie proces recenzji zostaną opublikowane w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych (9 punktów MNiSW).

Artykuł (maksymalnie 10 stron) prosimy przygotować według szablonu i wysłać go na adres sobczak@sgh.waw.pl.

Warunkiem opublikowania artykułu jest przysłanie jego treści do dnia 15 listopada 2018 r. uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji (publikacja i udział w konferencji jest nieodpłatny).

W ramach opłaty konferencyjnej autorzy otrzymują 1 komplet materiałów drukowanych z opublikowanym artykułem.

Wytyczne dotyczące przygotowania materiałów znajdują się na stronie internetowej Roczników Kolegium Analiz Ekonomicznych -  http://rocznikikae.sgh.waw.pl/

 

Uczestnictwo

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli uczelni wyższych, a także administracji publicznej (rządowej oraz samorządowej) oraz firm informatycznych i doradczych zainteresowanych sektorem publicznym.

Ze względu na podwójny jubileusz: 50-lecia informatyki i 10-lecia konferencji TIAPISZ - tegoroczne wydarzenie chcielibyśmy potraktować jako okazję do spotkania się możliwie w szerokim gronie środowiska akademickiego zajmującego się informatyką gospodarczą w Polsce. Dlatego postanowiliśmy, że udział w tegorocznym TIAPISZU będzie nieodpłatny. 

W ramach nieodpłatnego udziału zapewniamy Państwu:

 • udział w dwóch dniach konferencji TIAPSZ’2018,
 • udział w uroczystym bankiecie,
 • publikację w Roczniku Kolegium Analiz Ekonomicznych (9 punktów MNiSW) – dotyczy to artykułów przedstawionych zarówno I jak i II dnia konferencji.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu ani dojazdu na konferencję.

Lokalizacja

Konferencja "Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia" odbędzie się w dniach 13-14 grudnia 2018 r. (czwartek-piątek) w Auli I Budynku C Szkoły Głównej Handlowej mieszczącym się przy Al. Niepodległości 128. 

 

Rejestracja

CAPTCHA
Captcha sprawdza czy jesteś człowiekiem.

Kontakt

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Konferencji "Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia" zapraszamy do kontaktu z jej sekretarzem naukowym - prof. SGH, dr hab. Andrzejem Sobczakiem. W tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego:

CAPTCHA
Captcha sprawdza czy jesteś człowiekiem.