13 grudnia 2017 r., kampus SGH, Warszawa

O konferencji  

Celem konferencji TIAPISZ'2017 jest przeprowadzenie prezentacji oraz wymiana poglądów i podjęcie dyskusji w zakresie osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych dotyczących zastosowania technologii informatycznych i zarządzania nimi w jednostkach administracji publicznej oraz służbie zdrowia. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji jest "Kreowanie wartości publicznej dzięki IT"

Artykuły, które przejdą pomyślnie proces recenzji zostaną opublikowane w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych (9 punktów MNiSW).

Ramowa tematyka konferencji:
 • Strategia informatyzacji i jej operacjonalizacja w administracji publicznej i służbie zdrowia
 • Zastosowanie koncepcji architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych
 • Zarządzanie projektami i programami w administracji publicznej i służbie zdrowia
 • Tworzenie rozwiązań informatycznych na potrzeby jednostek administracji publicznej i służby zdrowia
 • Zarządzanie usługami IT w administracji publicznej i służbie zdrowia
 • Duże wdrożenia z zakresu IT w administracji i służbie zdrowia
 • Podnoszenie efektywności zarządzania w administracji publicznej i służbie zdrowia za pomocą IT
 • Prawne aspekty e-administracji i e-zdrowia

 

Organizator   

Źródło: Gazeta Wyborcza

Organizatorem Konferencji "Technologie Informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia" jest Instytut Informatyki i Gospodarczej Cyfrowej kierowany przez prof. SGH dra hab. Andrzeja KobylińskiegoInstytut prowadzi prace badawcze i dydaktyczne z zakresu zarządzania strategicznego IT, architektury korporacyjnej, projektowania systemów informatycznych oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej funkcjonują trzy zakłady:

 • Zakład Zarządzania Informatyką
 • Zakład Technologii Informatycznych,
 • Zakład Gospodarki Cyfrowej.

 

Publikacja

 

Wszystkie artykuły, które przejdą pozytywnie proces recenzji zostaną opublikowane w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych (9 punktów MNiSW).

Artykuł (maksymalnie 10 stron) prosimy przygotować według szablonu i wysłać go na adres sobczak@sgh.waw.pl.

Warunkiem opublikowania artykułów jest:

 • w przypadku artykułów przesłanych do dnia 23 czerwca 2017 r. uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji (publikacja i udział w konferencji jest nieodpłatny).
 • w przypadku artykułów przesłanych do dnia 12 listopada 2017 r. uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo w konferencji (numer rachunku zostanie przesłany do autora/autorów po uzyskaniu pozytywnych recenzji).

W ramach opłaty konferencyjnej autorzy otrzymują 1 komplet materiałów drukowanych z opublikowanym artykułem.

Wytyczne dotyczące przygotowania materiałów znajdują się na stronie internetowej Roczników Kolegium Analiz Ekonomicznych -  http://rocznikikae.sgh.waw.pl/

 

Uczestnictwo

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli uczelni wyżyszych, a także administracji publicznej (rządowej oraz samorządowej) oraz firm informatycznych i doradczych zainteresowanych sektorem publicznym.

Poniżej przedstawiamy koszty związane z udziałem w konferencji:

 • Opłata dla przedstawicieli uczelni, administracji publicznej i służby zdrowia (uczestnictwo + artykuł), którzy prześlą artykuł na konferencję do dnia 22 czerwca 2017 r. (włączenie)  – 0 zł
  • Wymagane jest otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji artykułu
  • Wymagany jest osobisty udział w konferencji przynajmniej jednego autora artykułu 
 • Opłata dla przedstawicieli uczelni, administracji publicznej i służby zdrowia (uczestnictwo + artykuł) – 550 zł
 • Opłata dla przedstawicieli uczelni, administracji publicznej i służby zdrowia (uczestnictwo bez publikacji artykułu) – 500 zł
 • Opłata dla przedstawicieli firm – 600 zł
 • Opłata za opublikowanie artykułu (bez uczestnictwa w konferencji) – 650 zł

Opłata obejmuje:

 • obiad oraz serwisy kawowe,
 • publikację artykułu w materiałach konferencyjnych (recenzowanych, w serii wydawniczej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 9 punktów MNiSW).

Lokalizacja

Konferencja "Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia" odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 r. (czwartek) w Budynku M Szkoły Głównej Handlowej mieszczącym się przy ul. Madalińskiego (dokładny adres to: ul. Madalińskiego 6/8 w Warszawie). 

 

Rejestracja

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Kontakt

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Konferencji "Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia" zapraszamy do kontaktu z jej sekretarzem naukowym - prof. SGH, dr hab. Andrzejem Sobczakiem. W tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego:

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.